Upanje na rehabilitacijo ne le po 40 letih zapora

Ali je namestitev v zapor nehumana? Slika: © Bibi - fotolia

ESČP novo uredbo na Madžarskem zavrača kot nečloveško kazen
Strasbourg (jur). Kršitelji kaznivih dejanj z dosmrtnim zaporom ne bi smeli imeti možnosti za pomilostitev šele po 40 letih. To je nečloveško in nezdružljivo z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, je v torek, 4. oktobra 2016 v Strasbourgu, razsodilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) (Ref.: 37871/14). Tako je že izboljšano novo ureditev na Madžarskem zavrnil kot neustrezno.

'

Za storilce kaznivih dejanj z dosmrtnim zaporom na Madžarskem je bilo predsedniško pomilostitev včasih edina priložnost za izpustitev. V sodbi z dne 20. maja 2014 je EKČP to ocenila kot nečloveško kazen (Ref .: 73593/10). Za zapornike je popolnoma nejasno, pod kakšnimi pogoji bodo pomilovani in kaj lahko sami prispevajo k njihovi rehabilitaciji.

Ali je namestitev v zapor nehumana? Slika: © Bibi - fotolia

Podobno je EKČP že odločilo o Veliki Britaniji, potem ko je država leta 2003 po 25 letih odpravila revizijo dosmrtnega zapora (sodba in obvestilo JurAgentur z dne 9. julija 2013, sklic: 66069/09, 130/10 in 3896/10) .

Tamkajšnji zakonodajalec je razsodbo proti Madžarski leta 2014 izkoristil kot priložnost za reformo. Po tem bodo po 40 letih zapora pregledane vse dosmrtne obsodbe. Zoper novo uredbo sta EKČP vložila tudi dva zločinca, obsojena zaradi umora v letih 2006 in 2010.

Zdaj se je strinjal z njimi. Obdobje 40 let je predolgo. Zgornja meja za pregled dosmrtnega zapora je 25 let; na to se je sklicevalo že EKČP v sodbi proti Veliki Britaniji. V daljšem časovnem obdobju zaporniki ne bi imeli več pravega upanja ali možnosti za rehabilitacijo.

Strasbourški sodniki so tudi opomnili madžarski postopek pomilostitve. Res je, da ima komisija, ustanovljena v ta namen, jasna merila, ki jih lahko zaporniki uporabijo kot vodilo. Priporočila komisije pa niso zavezujoča. Madžarski predsednik lahko na koncu svobodno odloča in lahko tudi sprejme to odločitev, kolikor želi.

V Nemčiji se doživljenjske kazni običajno pregledajo po 15 letih. Če je sodišče ugotovilo, da je krivda še posebej resna, se to obdobje podaljša, odvisno od posameznega primera. mwo / fle

Tags.:  Bolezni Okončine Glava