Zvezna agencija opozarja: Vse več zaposlenih je preobremenjenih

Kronična utrujenost otežuje koncentracijo na delovnem mestu. (Slika: Kaspars Grinvalds / fotolia.com)

Obremenitve se nenehno povečujejo že več kot 10 let

Zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu je nedavno objavil reprezentativno raziskavo več kot 17.000 zaposlenih o zaznani obremenitvi v Nemčiji. To kaže, da se vedno več zaposlenih počuti preobremenjenih s svojim delom. Več kot polovica udeležencev se počuti preobremenjenih.

'

Zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu (BAuA) je pred kratkim objavil informativni list »Časovni pritisk in sodelovanje - Ali je delo vedno bolj intenzivno in stresno?« Na podlagi velike raziskave, ki jo Zvezni inštitut izvaja vsakih šest let. V primerjavi z letoma 2006 in 2012 se je delež zaposlenih, ki se počutijo preobremenjeni z delom, povečal s 43 odstotkov na 51 odstotkov, čeprav se dejanski delovni čas v tem obdobju skoraj ni spremenil.

Zaznani stres na delovnem mestu se že 12 let neprestano povečuje, prav tako pa tudi število dni odsotnosti zaradi duševnih bolezni, kot sta depresija in izgorelost. (Slika: Kaspars Grinvalds / fotolia.com)

Razlogi za zaznano preobremenitev

V raziskavi je šest od desetih anketirancev odgovorilo, da mora hkrati delati na več nalogah. Približno vsak drugi zaposleni je izpostavljen pogostim rokom in / ali pritiskom na uspešnost. Vsak tretji zaposleni se je pritožil, da mora zelo hitro delati na delovnem mestu. 16 odstotkov jih je navedlo, da redno dosegajo mejo svojih zmožnosti.

Ti dejavniki delo hitro obremenijo

Zvezna agencija je kot kazalce intenzivnosti dela opredelila teh pet delovnih pogojev:

  • Močan rok ali pritisk na uspešnost,
  • opraviti več nalog hkrati,
  • delati zelo hitro,
  • stalne prekinitve in motnje na delovnem mestu,
  • redno iti do meje zmogljivosti.

Kdaj delo postane nevarno za zdravje?

V skupini ljudi, ki so imeli vseh pet dejavnikov, je skoraj polovica (49 odstotkov) kazala znake izčrpanosti. Zvezna agencija to stanje ocenjuje kot tveganje za zdravje. V skupini ljudi, za katere ni bil na voljo noben od petih kazalnikov, je redna izčrpanost prizadela le sedem odstotkov vprašanih. "Rezultati kažejo, da gre pri visoki intenzivnosti dela vzporedno z izčrpanostjo zaposlenih in zato lahko predstavlja tveganje za zdravje," povzema BauA v sporočilu za javnost o raziskavi. Zvezna agencija priporoča, naj vodje svojim zaposlenim omogočijo ustrezen manevrski prostor glede hitrosti, vsebine in razporeditve nalog, da se zmanjša delovna obremenitev.

Dnevi bolnikov so se močno povečali zaradi duševnih bolezni

Naraščajoč stres v vsakdanjem delovnem življenju potrjujejo tudi drugi viri. "Časovni pritisk, povečana delovna obremenitev, vse večja birokracija ali stalna razpoložljivost postavljajo zahteve na delovnem mestu vedno bolj zapletene," piše Univerza v Koblenzu v trenutnem sporočilu za javnost. Možne posledice teh stanj: Depresija ali izgorelost (izgorelost). Ta duševna bolezen se je v zadnjih desetih letih razvila v zelo razširjeno bolezen. Glede na trenutno poročilo o odsotnosti z dela iz leta 2018 zdravstvene zavarovalnice AOK se je število dni odsotnosti zaradi duševnih bolezni potrojilo. Na vsakih 1.000 zaposlenih z zdravstvenim zavarovanjem je 117 dni prostega dela zaradi duševnih bolezni. (vb)

Tags.:  Okončine Trup, Trupa Bolezni